Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за изпълнен договор ОП-5 2023-05-26 16:12:37 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договор ОП-3 2022-11-29 16:32:07 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договор ОП-4 2022-11-24 12:51:13 Изтеглете файл
Обявление за изпълнен договор ОП-2 2022-11-24 12:50:28 Изтеглете файл
Анекс № А-21 от 25.09.20 год 2020-09-30 10:24:39 Изтеглете файл
Обявление за изменение - Об.п. 3 2020-09-28 10:51:15 Изтеглете файл
Анекс № А-17 от 23.07.20 г.- ОП 2 2020-08-21 09:02:21 Изтеглете файл
Обявление за изменение - Об.п. 2 2020-08-19 10:48:01 Изтеглете файл
Договор № А-80 от 23.06.20 г. - ОП № 5 2020-07-24 13:58:48 Изтеглете файл
Договор № А-79 от 23.06.20 г. - ОП № 4 2020-07-24 13:58:29 Изтеглете файл
Договор № А-78 от 23.06.20 г. - ОП № 2 2020-07-24 13:57:26 Изтеглете файл
Договор № А-93 от 07.07.20 г.- ОП № 3 - Ремъци 2020-07-16 12:52:09 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-07-16 12:51:13 Изтеглете файл
Анекс № А-16 от 07.07.20 г. - ОП № 1 2020-07-16 12:39:08 Изтеглете файл
Анекс № А-14 от 07.07.20 год.-Об.п. 4 2020-07-16 12:38:57 Изтеглете файл
Анекс № А-13 от 07.07.20 г.- Об.п. 5 2020-07-16 12:38:43 Изтеглете файл
Обявление за изменение-Об.п. 4 2020-07-16 12:38:06 Изтеглете файл
Обявление за изменение - Об.п. 5 2020-07-16 12:37:50 Изтеглете файл
Обявление за изменение - Об.п. 1. 2020-07-16 12:36:49 Изтеглете файл
ДОГОВОР № А-88 от 25.06.20 г.- ОП № 1 2020-07-02 11:33:56 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-07-02 11:32:36 Изтеглете файл