Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване на договор 2020-06-02 13:48:42 Изтеглете файл
Анекс № А-05-23.03.2020г 2020-04-10 16:47:55 Изтеглете файл
Обявление за Изменение - Анекс А-05-23.03.2020г 2020-04-10 16:44:25 Изтеглете файл
Реш. за одобр. на Обявл.за изменение 2020-02-17 12:32:24 Изтеглете файл
А-30 от 12.02.20 год.-подмяна на уредба ниско напрежение Земляне 2020-02-14 15:06:57 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-02-14 15:06:15 Изтеглете файл