Решения на възложителите за завършване на процедурите

Заглавие Дата Файл
Обявление за възложена поръчка 2020-01-10 11:25:31 Изтеглете файл
Решение за избор на изпълнител 2019-12-17 11:24:42 Изтеглете файл
Решение - прекратяване ОП 1 2019-12-17 11:24:10 Изтеглете файл