094-2019 „АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ“ по три обособени позиции

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПРЕСОРИ ЗА КОМПРЕСИРАН ПРИРОДЕН ГАЗ“  по три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Дружба“;

Обособена позиция № 2 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Малашевци“;

Обособена позиция № 3 „Абонаментно сервизно обслужване на газови съоръжения и компресори за компресиран природен газ, на територията на Автобусно поделение „Земляне“.