Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за прикл. на договор 2023-06-07 16:03:18 Изтеглете файл
Анекс1№ А-18 от 31.05.2023 г. 2023-06-07 16:02:28 Изтеглете файл
А-31 от 12.02.20 год.-строителен надзор хале Дружба 2020-02-13 16:11:13 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2020-02-13 16:10:35 Изтеглете файл