Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол № 4 2020-03-04 13:52:46 Изтеглете файл
ПРОТОКОЛ № 1 2020-03-04 13:52:33 Изтеглете файл
Доклад по чл.60 от ППЗОП 2020-03-04 13:52:04 Изтеглете файл
Протокол 2 2019-12-13 14:57:01 Изтеглете файл