Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Доклад по чл.60 ППЗОП 2020-06-12 09:39:34 Изтеглете файл
Протокол № 3 2020-06-12 09:39:24 Изтеглете файл
Протокол № 2 2020-06-12 09:39:12 Изтеглете файл
Протокол № 1 2020-06-12 09:38:37 Изтеглете файл