Протоколи и доклади на комисиите

Заглавие Дата Файл
Протокол 3 2019-12-17 11:28:11 Изтеглете файл
Протокол 2 2019-12-17 11:28:02 Изтеглете файл
Протокол 1 2019-12-17 11:27:50 Изтеглете файл
ДОКЛАД за работата на комисията 2019-12-17 11:27:02 Изтеглете файл