Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Анекс 1 № А-32 от 07.09.2023 2023-09-11 14:21:25 Изтеглете файл
Обявление за приключване 2023-09-11 14:20:56 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2019-08-13 16:45:41 Изтеглете файл
Договор № А-108 от 24.07.19 г.-Стр.надзор Малашевци 2019-08-13 15:43:43 Изтеглете файл
Договор № А-107 от 24.07.19 г.-Стр.надзор Дружба 2019-08-13 15:43:00 Изтеглете файл