Договори и споразумения

Заглавие Дата Файл
Обявление за приключване на договор 2023-09-08 16:11:47 Изтеглете файл
Уведомително писмо за прекратяване на Договор № А-65 2023-09-08 16:10:57 Изтеглете файл
Обявление за възложена ОП 2019-04-15 14:51:39 Изтеглете файл
Ценово по ОП 2 2019-04-15 13:24:01 Изтеглете файл
Ценово ОП1 2019-04-15 13:23:37 Изтеглете файл
Техническо задание по ОП № 2 2019-04-15 13:23:20 Изтеглете файл
Техническо задание ОП1 2019-04-15 13:23:04 Изтеглете файл
Договор А-66 от 8.04.19 г. 2019-04-15 13:22:45 Изтеглете файл
Договор А-65 от 8.4.2019 г. ОП1 2019-04-15 13:21:21 Изтеглете файл