078-2018. Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за електрически автобуси

Обявление

05.12.2018 11:29:19