РЕМОНТ НА 2 (ДВА) БРОЯ ЦИЛИНДРИ, 6 (ШЕСТ) БРОЯ ГАЗООБМЕНИТЕЛИ И 2 (ДВА) БРОЯ БЛОКОВЕ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТАТА НА КОМПРЕСОР ЗА СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ, МОДЕЛ 2ТДЕ30, ПРОИЗВОДСТВО НА "IDROMECCANICA" S.R.L. ИТАЛИЯ

Обявление

28.03.2016 15:47:16