ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПОКРИВ, ФАСАДА, ДОГРАМА И ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕРВИЗНО ХАЛЕ НА АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. СОФИЯ, ГАРА ИСКЪР, УЛ. „КАПИТАН ЛЮБЕН КОНДАКОВ” № 7

Обявление

07.04.2016 14:42:29