Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Документация

Заглавие Дата Файл
11.Декларация-приемане проекта на договор-Образец № 9 2015-06-05 17:10:00 Изтеглете файл
12.Проект на договор 2015-06-05 17:10:00 Изтеглете файл
09.Ценово предложение-Образец № 6. 2015-06-05 17:09:00 Изтеглете файл
10.Техническо предложение-Образец № 8 2015-06-05 17:09:00 Изтеглете файл
05.Представяне на участника-Образец №2 2015-06-05 17:08:00 Изтеглете файл
06. Декларация по чл. 47 от ЗОП-Образец № 3 2015-06-05 17:08:00 Изтеглете файл
07.Декларация подизпълнители-Образец № 4 2015-06-05 17:08:00 Изтеглете файл
08.Декларация съгласие от подизпълнител-Образец № 5 2015-06-05 17:08:00 Изтеглете файл
03.Оферта за участие-Образец № 1 2015-06-05 17:07:00 Изтеглете файл
04.Списък-Образец 1А 2015-06-05 17:07:00 Изтеглете файл
02.Технически спецификации 2015-06-05 17:06:00 Изтеглете файл